بغل گیربکس POWER TAKE OFF

شرکت ABER گستره وسیعی از PTO خودروهای مختلف را تولید می کند.

مدل خودروهایی که PTO های متناسب با گیربکس آنها در سبد محصولات ABER موجود می باشد به شرح زیر است:

SHAANXI MERCEDES TOYOTA
GAZ SCANIA MITSUBUSHI
ALLISON IVECO ISUZU
HINO NISSAN EATON/FULLER
TATA RENAULT VOLVO
ZF KAMAZ MAN/VW
HYUNDAI MAZ

محصولات ابر