هیدرو موتور

هیدرو موتورهای ABER برای کاربرد های مختلف در سه مدل ارائه شده اند:

هیدرو موتور های مدل MB3:

ظرفیت این هیدروموتورها از  ۳۸cc/rot تا ۱۲۵cc/rot می باشد. در کنار همه ویژگی هایی که پمپ های دنده ای مدل B3 دارند.

 • اندازه متوسط
 • قابلیت نصب سریع و آسان
 • دو طرفه

هیدرو موتور های مدل MBIF:

ظرفیت این هیدروموتورها از  ۱۷cc/rot  تا ۸۱cc/rot  می باشد.

 • فشار بالا
 • طراحی فشرده
 • ضریب اطمینان بالا
 • دوطرفه
هیدرو موتور های مدل MB3
هیدرو موتور های مدل MBIF

هیدرو موتورهای مدل MBI:

ظرفیت این هیدروموتورها از ۱۷cc/rot تا ۱۷۲cc/rot می باشد. در کنار همه ویژگی هایی که پمپ های مدل BI دارند.

 • کیفیت عالی
 • کم صدا
 • بازدهی بالا
 • دوطرفه
هیدرو موتورهای مدل MBI
هیدرو موتورهای مدل MBI
هیدرو موتورهای مدل MBI

محصولات ابر