• تطبیق پذیری نسبت به فشار
  • عکس العمل سریع
  • تنظیم جریان روغن
  • کار در بازه زیادی از فشار های مختلف
  • قابلیت اطمینان بالا
  • نویز کم
  • طراحی فشرده و کم حجم و دقیق
  • بازده بالا
  • خنک کاری کارآمد
  • بدنه با متریال تقویت شده

پمپ های پیستونی مستقیم مدل VDP :

ظرفیت پمپ های این مدل از ۴۰cc/rot تا ۱۰۹cc/rot می باشد. ویژگی خاص این پمپ ها کارکرد با دقت بسیار بالا است. از مزایای پمپ های پیستونی VDP می توان به موارد روبه رو اشاره کرد:

پمپ های پیستونی مستقیم مدل VDP
پمپ های پیستونی مستقیم مدل VDP
پمپ های پیستونی مستقیم مدل VDP

محصولات ابر