• سایز متوسط
  • سریع
  • توانایی اتصال به سه پمپ به طور موازی
  • دو طرفه

پمپ های دنده ای مدل B3D :

بازه کاری محصولات مدل B3D از ۳۸cc/rot تا ۱۲۵cc/rot می باشد.

پمپ های هیدرولیکی سری B3D
پمپ های هیدرولیکی سری B3D
پمپ های هیدرولیکی سری B3D

محصولات ابر