مخزن های روغن

مخازن روغن با ظرفیت ها و مدل های مختلف (از ۲۵ لیتر تا ۲۵۰ لیتر)، جهت نصب در مناطق مختلف خودرو با توجه به کاربری آن در سبد محصولات این شرکت موجود می باشد.

مخزن های روغن
مخزن های روغن
مخزن های روغن
مخزن های روغن
مخزن های روغن
مخزن های روغن

محصولات ابر