TLC470 جرثقیل

lajvar

مشخصات فنی

حداکثر ظرفیت باربرداری در شعاع ۳ متری ۱۵ تن

حداکثر ارتفاع باربرداری ۲۱ متر

شعاع باربرداري ۱۷.۸ متر

نيروي محركه P.T.O خودروي حامل

زاويه دوران ۶۶۰ درجه

تعداد ثابت کننده ها ۴ عدد

حداقل شاسي مورد نياز خودرو با G.V.W ۲۶ تن

ضمايم قابل نصب

سیستم هوشمند ( L.M.I )

وینچ اضافه

جیب