• دو خروجی روغن
  • عملکرد عالی
  • سوئیچ کردن چرخه جریان

پمپ های دو قلو کمر خم مدل BID :

ظرفیت این مدل ها از cc/rot ۳۸+۳۷ تا cc/rot ۷۰+۶۶ می باشد. خصوصیت بارز این سری از پمپ های ABER داشتن دو خروجی به ازای یک ورودی است. این دو خروجی در فشار های مختلف و در دو سیکل کاملا جدا کار میکنند که میتوان در دو مسیر کاملاً متفاوت از پمپ بهره برداری کرد. این پمپ اولین و تنها پمپ دنیا است که قابلیت سوئیچ کردن چرخه جریان را دارا است.

پمپ های BID مدل دو قلو کمر خم
پمپ های BID مدل دو قلو کمر خم
پمپ های BID مدل دو قلو کمر خم
Main Data
Pumps BID 40+40P 57+28P 80+40H 55+55H 70+70H
A B A B A B A B A B
Displacement(cm3/rot) 38 37 57 28 80 38 58 60 70 66
Operating pressure (bar) (up to) 350 350 350 350 300
Peak pressure (bar) 400 400 400 400 350
Operating Rotation1 (rpm) 1650 1650 1600 1500 1300
Max rotation without load1 (rpm) 2000 2000 2300 2000 1800
Weight (kg) 15 15 19 19 19
Pistons quantity 5+5 5+5 5+5 5+5 5+5

محصولات ابر