محصول کامیون سنگین فرانس‌الواتور

کامیون سنگین

بالابرهای سوار بر کامیون‌ های سنگین که ارتفاع کاری آن ها از ۱۶ تا ۳۵ متر است، پایداری مناسب و دسترسی جانبی حداکثر را برای مشتریان فراهم کرده اند. این بالابرها که بر روی بیشتر کامیون‌های سنگین و نیمه‌سنگین رایج نصب می‌شود، از خدمات و پشتیبانی‌های متنوعی برخوردارند. کلیه محصولات در این بخش دارای صدها آپشن مختلف از لحاظ ایمنی، کارکرد و راحتی عملکرد، و هر آپشن دیگری از سوی مشتری می‌باشند.

مدل بالابر ارتفاع کاری (m) دسترسی جانبی (m) ظرفیت سبد (kg) زاوبه چرخش برجک (Deg.) تعداد و نوع ثابت کننده زاوبه چرخش سبد (Deg.)
162 TM ۱۶ ۱۰ ۲۶۵ ۴۰۰ A-۴ ۲*۹۰
192 CPM ۱۹ ۱۳ ۲۶۵ ۴۰۰ A-۴ ۰
232 CBA  ۲۳ ۱۴ ۲۶۵ ۴۰۰ A-۴ ۲ * ۹۰
263 TBE ۲۶ ۲۱ ۳۰۰ ۴۰۰ H-۴ ۲*۹۰
354 TBE ۳۵ ۲۴ ۴۰۰ ۴۰۰ H-۴ ۲ * ۹۰
محصول کامیون سنگین فرانس‌الواتور
محصول کامیون سنگین فرانس‌الواتور

محصولات فرانس‌الواتور

سایت فرانس‌الواتور

درباره فرانس‌الواتور