بالابرهای خط گرم

از ولتاژهای متوسط (بین ۲۰ تا ۶۳ کیلوولت) تا ولتاژهای بالا (بین ۴۰۰ تا ۷۶۵ کیلوولت)، از بوم‌های عایق پشت کامیونی تا بالابرهای خود کشنده جهت استفاده در شبکه‌های توزیع برق، بالابرهای عایق فرانس الواتور برای مشتریان گرامی ایمنی‌های مربوطه را طبق استاندارد IEC 1057 و حتی فراتر از آن فراهم نموده و موفق به کسب سه تأییدیه برای محصولات خط گرم شده است: پرچ عایق، دستکش‌های عایق و دست برهنه  شامل کار در شرایط بارانی از ارتفاع کاری ۱۷ تا ۲۰ متر.

مدل بالابر ارتفاع کاری (m) دسترسی جانبی (m) ظرفیت سبد (kg) اندازه سبد (mm) زاوبه چرخش برجک ° حداکثر ولتاژ عایقی (Kv) زاوبه چرخش سبد °
172 ATBI ۱۷ ۷ ۳۲۰ ۱۵۰۰*۱۲۲۰*۱۲۲۰ ۲*۱۳۵ تا ۷۶۵ ۲*۸۰
172 TBI ۱۷ ۱۲ ۲۶۵ ۹۰۰*۷۲۰*۱۱۲۰ ۲*۱۳۵ تا ۶۳ ۲*۱۸۰
202 TBI ۲۰ ۱۲ ۲۶۵ ۹۰۰*۷۲۰*۱۱۲۰ ۲*۱۳۵ تا ۶۳ ۲*۱۸۰
محصول خط گرم فرانس‌الواتور
محصول خط گرم فرانس‌الواتور

محصولات فرانس‌الواتور

سایت فرانس‌الواتور

درباره فرانس‌الواتور