پمپ های پیستونی کمرخم مدل BI :

ظرفیت این مدل پمپ ها از ۱۷cc/rot تا ۱۷۲cc/rot است. خصوصیت بارز سری BI تغییر جهت راحت و ایمن ورود و خروج جریان روغن است. پمپ های مدل BI هنگام کار بازدهی عالی از خود نشان می دهند. این پمپ ها با جریان یکنواخت و بی صدا کار می کنند. علت یکنواختی جریان آنها تعداد پیستون های آن است که در سه مدل ۵ ۷ و ۹ پیستون می باشد.

پمپ های پیستونی کمرخم مدل BI
پمپ های پیستونی کمرخم مدل BI
پمپ های پیستونی کمرخم مدل BI
Main Data
Pumps BI 60M7 80M7 80P7 110P7 125P7 135P7
Displacement(cm3/rot) 60 81 80 108 126 136
Operating pressure (bar) (up to) 350 300 250 350 300 250
Peak pressure (bar) 400 350 400 400 350 300
Operating Rotation (rpm) 1900 1800 1800 1600 1500 1500
Max rotation without load (rpm) 2200 2000 2000 1800 1700 1700
Weight (kg) 10.5 10.5 13.0 13.4 13.6 13.8
Pistons quantity 7

محصولات ابر